Kaczmarek Leszek
 
Encyklopedia PWN
Kaczmarek Leszek, ur. 31 V 1957, Warszawa,
neurobiolog;
od 1996 profesor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, od 1988 kier. Pracowni Hodowli Komórek i Tkanek, od 1997 kier. Pracowni Neurobiologii Molekularnej oraz Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej tamże; od 1998 członek PAN; 2003–08 czł. Prezydium PAN i przewodniczący Wydziału Nauk Biol. PAN; m.in. pionierskie badania nad zmianami ekspresji genów pod wpływem neuroprzekaźników; badania Kaczmarka przyczyniły się do rozwinięcia dominującego obecnie, genetyczno-molekularnego podejścia do zjawisk uczenia się i pamięci; 2000 otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Pol. za badania nad wpływem różnych bodźców na ekspresję genów w wybranych strukturach mózgu ssaków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia