Kaczawskie, Góry
 
Encyklopedia PWN
Kaczawskie, Góry,
pasmo górskie w Sudetach Zachodnich, między doliną Bobru na zachodzie a doliną Nysy Szalonej na wschodzie;
powierzchnia ok. 300 km2, najwyższy szczyt Skopiec (724 m); zbudowane ze skał dolnopaleozoicznych — przekrystalizowanych wapieni, keratofirów i in. skał wylewnych; przez Góry Kaczawskie przełamuje się rzeka Kaczawa; krótkie urwiste grzbiety porośnięte lasami mieszanymi; jaskinie; kamieniołomy wapienia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia