Jakubowska Wanda
 
Encyklopedia PWN
Jakubowska Wanda, ur. 10 X 1907, Warszawa, zm. 24 II 1998, tamże,
reżyser filmowy;
1949–74 profesor PWSFTViT w Łodzi; w latach międzywojennych współzałożycielka i czł. Stow. Miłośników Filmu Artyst. „Star” (filmy krótkometrażowe) i Spółdzielni Autorów Film. (1939 ukończyła Nad Niemnem, wraz z J. Iwaszkiewiczem i K. Szołowskim — kopia zaginęła); podczas okupacji więziona w obozach Auschwitz i Ravensbrück; autorka filmów fabularnych, m.in. o niem. obozach koncentracyjnych (Ostatni etap 1948, wraz z G. Schneider, Koniec naszego świata 1964) oraz tendencyjnej biografii K. Świerczewskiego Żołnierz zwycięstwa (1953) i hist.-biogr. o L. Waryńskim Biały mazur (1979); 1953 otrzymała zespołową nagrodę państw. I st.:, 1964 i 1988 — nagrody indywidualne.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Jakubowska Wanda, Ostatni etap, 1948 — kadr z filmu fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia