Jagodziński Zdzisław Konstanty
 
Encyklopedia PWN
Jagodziński Zdzisław Konstanty, ur. 14 I 1927, Białokrynica k. Krzemieńca (Wołyń), zm. 5 III 2001, Londyn,
historyk, publicysta, bibliotekarz;
1940–42 na zesłaniu w Kazachstanie; po ewakuacji wojska pol. z ZSRR, 1942–47 na Bliskim Wschodzie; od 1947 w Wielkiej Brytanii; od 1973 kier. Biblioteki Pol. w Londynie, czł. Kom. Redakcyjnego (od 1988 przewodniczący) „Tek Historycznych”; uczestnik wielu konferencji bibliotekarskich oraz kongresów nauk.; redaktor tomów 4. i 5. Bibliography of Books in Polish or Relating to Poland Published outside Poland since September 1st, 1939 oraz opracowań bibliograficznych; autor książki Anglia wobec sprawy polskiej w okresie Wiosny Ludów 1848–1849 (1997) oraz rozpraw nauk. w prasie emigr.; członek organizacji i stowarzyszeń polonijnych; wiceprezes: Pol. Tow. Hist. w Wielkiej Brytanii, Związku Pisarzy Pol. na Obczyźnie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia