Isserles Mojżesz
 
Encyklopedia PWN
Isserles Mojżesz, M. Ben Izrael Lazarus, znany także pod akronimem Rema lub Remu, ur. 1525, Kraków, zm. 1 V 1572, tamże,
rabin, wybitny znawca prawa żydowskiego halachy.
Założyciel krak. uczelni talmudycznej (jesziwy); autor komentarzy i objaśnień do Talmudu; twórca dzieła Ha-Mapa [‘obrus’], w którym wyjaśnił kodeks Szulchan Aruch [‘nakryty stół’] J. Karo oraz polemizował z niektórymi jego opiniami; w wydaniach Szulchan Aruch drukowanych przez Żydów aszkenazyjskich dołączano Ha-Mapa jako obowiązującą interpretację.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia