Instytut Nauk o Człowieku
 
Encyklopedia PWN
Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, Institut für Wissenschaften von Menschen,
instytucja naukowo-badawcza, założona 1981 przez K. Michalskiego, J. Tischnera i H.-G. Gadamera jako miejsce spotkań i wspólnej pracy naukowej uczonych, intelektualistów i studentów z krajów środkowej, wschodniej i zachodniej Europy oraz budowy jedności europejskiej;
Instytut prowadzi stałe programy badawcze: SOCO — analiz społecznych kosztów przemian ekonomicznych w środkowej Europie, TERC — transformacji szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Europie centralnej, Międzynarodową Letnią Szkołę Polityczną, organizuje międzynarodowe sympozja i konferencje; wydaje półrocznik „Transit” (od 1996 wersja polska) oraz serię publikacji naukowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia