Instytut Badań Edukacyjnych
 
Encyklopedia PWN
Instytut Badań Edukacyjnych (IBE),
placówka nauk.-badawcza Min. Edukacji Nar., zał. 1990 w Warszawie;
kontynuuje działalność Inst. Pedagogiki (1952–72) oraz Inst. Badań Pedag. (1972–90); badania w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących funkcjonowania systemu oświaty i wychowania; kwartalnik „Edukacja”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia