Ilirowie
 
Encyklopedia PWN
Ilirowie, gr. Illyrioí, łac. Illyrii,
lud indoeuropejski zamieszkujący u schyłku epoki brązu i we wczesnej epoce żelaza (głównie okres halsztacki) tereny między wschodnim wybrzeżem Adriatyku a środkowym Dunajem (późniejsza Iliria);
wiąże się z nim przede wszystkim wschodni i południowo-wschodni odłam kultury halsztackiej, a także kultury: Glasinac, północnoadriatycką (plemię Liburnów) oraz Lika (Japydowie); pisane źródła greckie z VII–V w. p.n.e. donoszą o powstaniu federacji plemion iliryjskich, a później państw; z tego okresu widoczne silne oddziaływania greckie; w okresie od II w. p.n.e. do przełomu er obszar ten został podbity przez Rzymian; potomkowie plemion iliryjskich wraz z innymi ludami utworzyli współczesny naród albański.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia