Hoffman Karol Boromeusz
 
Encyklopedia PWN
Hoffman Karol Boromeusz, ur. 1798, Wieruchów k. Warszawy, zm. 6 VII 1875, Blasewitz k. Drezna,
mąż Klementyny Hoffmanowej, historyk, prawnik, publicysta;
od 1828 współwydawca „Themis Polskiej”; 1831 zast. dyr. Banku Pol.; uczestnik powstania listopadowego; od 1831 na emigracji (Paryż, Drezno), związany z Hotelem Lambert; współredaktor „Kroniki Emigracji Polskiej” (1837–39); krytykował historiozoficzne poglądy J. Lelewela; przedstawiciel antyromant. liberalizmu w historiografii pol.; od 1873 czł. AU; gł. prace: Obraz rządu i prawodawstwa dawnej Polski (1847–49), O panslawizmie zachodnim. Studium historyczne (1867), Historia reform politycznych w dawnej Polsce (1867).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia