Hiszpańska Marchia
 
Encyklopedia PWN
Hiszpańska Marchia, Marca Hispanica,
struktura administracyjno-wojskowa, utworzona w IX w. przez Franków na katalońskim, południowo-zachodnim pograniczu ich państwa, na obszarze zdobytym na muzułmanach;
na południu sięgała do Ebro; miała bronić granicy państwa przed zagrożeniem arabskim; wybranym lokalnym możnowładcom nadawano godność hrabiów, z których jeden (margrabia) sprawował władzę zwierzchnią; w X w., wykorzystując wewnętrzne osłabienie państwa zachodniofrankijskiego, hrabiowie M.H. uniezależniali się stopniowo od władzy centralnej, co dało początek faktycznej niezależności ich hrabstw; najważniejsze było Hrabstwo Barcelony. W opinii współczesnych historyków (R. Abadal) w czasach, do których odnosi się pojęcie Marchia Hiszpańska, oznaczało ono jedynie południowo-zachodnią granicę państwa Franków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia