Hertz Aleksander
 
Encyklopedia PWN
Hertz Aleksander, ur. 3 XII 1895, Warszawa, zm. 16 V 1983, Nowy Jork,
socjolog;
od 1940 w USA; zajmował się historią myśli socjol. i socjologią stosunków polit.; prekursor socjologii teatru; łączył pracę nauk. z działalnością oświat. i popularyzatorską; wykładał w Państw. Inst. Sztuki Teatr. oraz w Państw. Inst. Pedagogiki Specjalnej; współpracował z Pol. Radiem i mies. „Wiedza i Życie”; gł. prace socjol. z okresu międzywojennego to eseje poświęcone masowym stronnictwom polit.: Militaryzacja stronnictwa politycznego (1936), Posłannictwo wodza (1936), Drużyna wodza (1937, wznow. w: Szkicach o totalitaryzmie 1994), Socjologia współczesna (1938), Amerykańskie stronnictwa polityczne (1957), Żydzi w kulturze polskiej (1961, wyd. krajowe 1988), Wyznania starego człowieka (1979, wyd. krajowe 1991), wybór publicystyki Socjologia nieprzedawniona (1992).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia