Heksapla
 
Encyklopedia PWN
Heksapla
[gr.],
sporządzone 228–245 przez Orygenesa zestawienie w 6 kolumnach różnych wersji Starego Testamentu (tekst hebrajski, jego transkrypcja, 4 przekład grecki);
ta pierwsza poważna próba naukowej krytyki tekstu biblijnego prawdopodobnie nie została nigdy skopiowana w całości; oryginał przechowywany w bibliotece w Cezarei zaginął, a do dziś zachowały się tylko fragmenty (wydał je F. Field Origenis Hexaplorum quae supersunt, t. 1–2, Oxford 1875).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia