Hadrian II
 
Encyklopedia PWN
Hadrian II, ur. 792, Rzym, zm. XI lub XII 872, tamże,
papież od 867;
pochodził z rzym. rodu Colonnów, krewny Stefana IV (V) i Sergiusza II; kardynał prezbiter; za jego pontyfikatu obradował Sobór Konstantynopolitański IV (869–870); wspierał misję braci Cyryla i Metodego w krajach słowiańskich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia