Gumilow Nikołaj S.
 
Encyklopedia PWN
Gumilow Nikołaj S., ur. 19 IV 1886, Kronsztad, zm. 24 VIII 1921, Piotrogród (ob. Petersburg),
mąż Anny Achmatowej (1910–13), poeta rosyjski;
inicjator i czołowy twórca akmeizmu, jeden z gł. teoretyków kierunku; współzałożyciel (1909) czasopisma „Apołłon”; poezja osnuta na motywach orientalnych, rel. i mitol. (zbiory wierszy Żemczuga 1910, Czużoje niebo 1912, Kostior 1918); ballady, zbiory opowiadań, szkiców krytycznolit.; przekłady, m.in. eposu babilońskiego Gilgamesz, dzieł Voltaire’a, J.W. Goethego, H. Heinego, O. Wilde’a; pol. przekłady utworów Gumilowa w zbiorach: Z nowej liryki rosyjskiej (1936), Symboliści i akmeiści rosyjscy (1971), Antologia nowoczesnej poezji rosyjskiej (tegoż roku), Akme znaczy szczyt (1986), Z liryki rosyjskiej XX wieku (1987); 1921 rozstrzelany za rzekomy udział w spisku białogwardyjskim.
Bibliografia
A. Wieczorek W kręgu tradycji kulturalnych. Annienski. Wołoszyn. Gumilow, Opole 1998.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia