Günz
 
Encyklopedia PWN
Günz
[günc],
geol. nazwa jednego ze zlodowaceń Alp w plejstocenie, prawdopodobnie równoczesnego z najstarszym zlodowaceniem w Polsce (zlodowaceniem Narwi).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia