Guangxi
 
Encyklopedia PWN
Guangxi Wymowa, Kuangsi, Region Autonomiczny Guangxi, Guangxi Zhuangzu Zizhiqu,
region autonomiczny w południowych Chinach, nad Zat. Tonkińską;
pow. 236,3 tys. km2; 44 mln mieszk. (2008); największe w Chinach skupisko mniejszości nar. Zhuang (ok. 90% ogółu zamieszkałych w Chinach), ponadto ludy Yao, Miao i in.; ośrodek administracyjny Nanning, inne gł. m.: Liuzhou, Guilin, Wuzhou; większą część powierzchni Guangxi zajmują góry i wyżyny (dominuje rzeźba krasowa); na zachodzie Wyż. Junnan-Kuejczou, na północnym wschodzie G. Południowochińskie (w rejonie m. Guilin jeden z większych kompleksów krasowych na Ziemi); niziny występują w dolinach rzek i na wybrzeżu; linia brzegowa urozmaicona (liczne przybrzeżne wyspy); klimat zwrotnikowy wilgotny, odmiana monsunowa; średnia roczna suma opadów od 1100 mm na zachodzie do 2800 mm na wschodzie; w okresie letnim częste deszcze nawalne; gęsta sieć rzeczna, gł. rz. Xi Jiang z dopływami; na rzekach górskich (zwłaszcza na Hongshui He) liczne elektrownie wodne (dostarczają ponad 70% produkcji energii elektr. Guangxi). Podstawą gospodarki Guangxi jest rolnictwo; grunty orne zajmują ok. 10% pow. ogólnej, z czego 60% stanowią ziemie sztucznie nawadniane; w ciągu roku dokonuje się 2–3 zbiorów; w uprawie zbóż dominuje ryż (ponad 60% pow. zasiewów), poza tym kukurydza i pszenica (gł. na zachodzie); jeden z gł. regionów uprawy trzciny cukrowej w Chinach; duże znaczenie ma także uprawa orzeszków ziemnych i tytoniu; na południu i południowym wschodzie plantacje roślin tropik. — kauczukowca, kawy, pieprzu, sizalu; sadownictwo (gł. banany, ananasy, owoce cytrusowe); hodowla trzody chlewnej; rybołówstwo; na wybrzeżu, w rejonie m. Beihai rozwinięta hodowla perłopławów. Duże znaczenie ma górnictwo, zwłaszcza wydobycie rud manganu (gł. ośr. Guiping — na północny wschód od Nanning), cynku, cyny, wolframu oraz fosforytów, boksytów, siarki, złota; na zachodzie (rejon m. Bose) zagłębie ropy naftowej; gł. gałęziami przemysłu są: przemysł spoż. (zwłaszcza cukrowniczy), włók., odzieżowy, maszyn., chem., porcelanowy, papierniczy oraz hutnictwo żelaza i metali nieżel.; gł. ośr. przem. są największe miasta regionu; dobrze rozwinięta żegluga śródlądowa (gł. port — Wuzhou) i komunikacja samochodowa; w transporcie kol. gł. rolę odgrywa magistrala Pekin–Hanoi (Wietnam) z odgałęzieniami do Guiyang (prow. Guizhou) i do Zhanjiang (prow. Guangdong); port mor. — Beihai.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Junnańsko-Kuejczouska, Wyżyna, góry krasowe w okolicy miasta Guilin fot. T. Torbus/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia