Guangdong
 
Encyklopedia PWN
Guangdong Wymowa, Kuangtung,
prow. w południowych Chinach, nad M. Południowochińskim;
pow. 186 tys. km2; 106 mln mieszk. (2008); ośrodek administracyjny Kanton, inne gł. m.: Shantou, Zhanjiang; większość powierzchni Guangdongu zajmują góry i wyżyny; na północy G. Południowochińskie (wysokość do 1900 m); wzdłuż wybrzeża i w dolinach rzek występują niziny, największa w delcie Rzeki Perłowej; wybrzeże silnie rozczłonkowane (liczne przybrzeżne wyspy); klimat zwrotnikowy wilgotny, odmiana monsunowa; najwyższa w Chinach średnia temperatura roczna (19–25°C), opady roczne powyżej 1500 mm; na wybrzeżu od maja do listopada częste tajfuny; gęsta sieć rzeczna, gł. rz.: Xi Jiang, Bei Jiang i Sui Jiang (tworzą wspólną deltę, zw. Rzeką Perłową, przy ujściu do M. Południowochińskiego), oraz Han Jiang; w G. Południowochińskich wiecznie zielone lasy liściaste (liany, epifity, palmy), w wyższych piętrach lasy sosnowe. Podstawą gospodarki Guangdongu jest rolnictwo; grunty orne zajmują ok. 30% pow. ogólnej (większość stanowią grunty nawadniane) i występują tylko na terenach nizinnych; w ciągu roku dokonuje się 2–3 zbiorów; gł. uprawa — ryż stanowi ok. 85% zbiorów podstawowych roślin żywieniowych; ponadto uprawia się pszenicę, kukurydzę, trzcinę cukrową, herbatę, orzeszki ziemne, kenaf; gł. regionem roln. jest delta Rzeki Perłowej; na płw. Lejczou plantacyjna uprawa tungowca, sizalu, kawy, kakao i pieprzu oraz kauczukowca; dobrze rozwinięte sadownictwo (banany, ananasy, pomarańcze, mandarynki); w hodowli dominuje chów trzody chlewnej, kóz i drobiu; duże znaczenie ma hodowla jedwabników; rozwinięte rybołówstwo mor. i śródlądowe (ok. 20% połowów krajowych); w wodach przybrzeżnych marikultury. Głównym działem przemysłu jest górnictwo, szczególne znaczenie ma wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego (strefa szelfowa) oraz rud wolframu, cyny, miedzi, cynku, ołowiu, antymonu (G. Południowochińskie), a także łupków bitumicznych (gł. ośr. Maoming); pozyskiwanie soli z wody mor.; rozwinięty gł. przemysł odzieżowy, elektroniczny, spoż. (gł. cukrowniczy), maszyn. (maszyny dla cukrownictwa), chem. i petrochemiczny, stoczn., porcelanowy, materiałów budowlanych, hutnictwo żelaza; większość produkcji przem. przeznaczona na eksport; rozwijają się szlifiernie diamentów. W komunikacji gł. rolę odgrywa żegluga śródlądowa i przybrzeżna; dł. śródlądowych szlaków żegl. — 11 tys. km; gł. porty mor.: Kanton, Zhanjiang; dobrze rozwinięta sieć dróg samochodowych; gł. linia kol. Kanton–Pekin. Na terenie Guangdongu wyodrębniono 3 specjalne strefy ekon.: Shenzhen (obszar na pograniczu z Hongkongiem), Zhuhai (na pograniczu z Makau), Shantou (u ujścia rz. Han Jiang). Specjalne strefy rozwijają gospodarkę nastawioną na rynek międzynar. oraz stanowią uprzywilejowane regiony do realizacji inwestycji zagranicznych.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Kanton, widok miasta (Chiny)fot. E. Komarzyńska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia