Grudzewski Wiesław Maria
 
Encyklopedia PWN
Grudzewski Wiesław Maria ur. 13 II 1933, Przemyśl, zm. 30 I 2018,
ekonomista, specjalista w zakresie zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości;
od 1976 profesor Politechniki Wrocławskiej, m.in. 1969–78 dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania, 1978–80 dyrektor Zakładu Nauk Zarządzania PAN; 1990–97 w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”; od 1997 w SGH; od 2002 członek PAN; zajmował się m.in. badaniami (metodami matematycznymi i statystycznymi) wydajności pracy, metodami sieciowymi w kierowaniu produkcją, projektowaniem systemów informatycznych do zarządzania szkołą wyższą; główne prace: Badanie rezerw wydajności pracy (1966), Zastosowanie teorii grafów i metod w sieciowym planowaniu i organizacji (1976), Biznes plan — podstawowym instrumentem kierowania firmą (1993), Zarządzanie i organizacja badań naukowych (1996).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia