Górskie Towarzystwo Naukowe
 
Encyklopedia PWN
Górskie Towarzystwo Naukowe,
towarzystwo nauk. ogólne, zał. 1995, z siedzibą w Katowicach,
usytuowane przy Akad. Wychowania Fiz.; podstawowe zadania statutowe: popieranie badań nauk. mających związek z tematyką górską; promocja działań związanych z ochroną środowiska naturalnego pol. gór i dziedzictwa kulturowego zamieszkałej tam ludności; inspirowanie i wspieranie międzynar. współpracy pol. placówek nauk. zajmujących się tą problematyką z zagranicznymi placówkami o podobnym charakterze; publikuje roczne „Sprawozdania” i «Prace monograficzne» G.T.N.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia