Gorlice
 
Encyklopedia PWN
Gorlice,
miasto powiatowe w województwie małopolskim, w Obniżeniu Gorlickim, nad Ropą i jej prawym dopływem Sękówką.
Ludność miasta: ogółem — 28,4 tys. mieszkańców (2013)
Gęstość zaludnienia: 1 184,0 os/km2 (2013)
Powierzchnia: 24 km2
Współrzędne geograficzne: długość geograficzna: 21°10′E, szerokość geograficzna: 49°40′N
Prawa miejskie: nadanie praw — przed 1388
Oficjalne strony WWW: www.miasto.gorlicki.iap.pl
Wczesnośredniow. osada; prawa miejskie przed 1388; od XV w. ośr. sukiennictwa, od XVII w. gł. płóciennictwa; 1772–1918 w zaborze austr.; od końca XVIII w. duże skupisko Żydów, w XIX w. ośr. chasydzki (1939 — 5 tys. Żydów, ok. 40% mieszk. Gorlic); w 2. poł. XIX w. kolebka przemysłu naftowego na ziemiach pol.; w pobliżu Gorlic powstała 1885 rafineria ropy (jedna z najstarszych na świecie) i fabryka maszyn wiertniczych; 1885 połączenie kol.; podczas I wojny świat. miejsce przełamania frontu ros. (operacja gorlicka 2 V–30 VI 1915), zapoczątkowało ofensywę państw centralnych na froncie wschodnim; w okresie okupacji niem. eksterminacja Polaków, Żydów i Cyganów; 1940–42 obóz pracy przymusowej dla Żydów (większość wywieziono do Buchenwaldu) i Polaków; 1941–42 getto (więźniów wywieziono do obozu w Płaszowie oraz do ośr. zagłady w Bełżcu); rejon działalności partyzanckiej; XIX w.–1975 i od 1999 siedziba powiatu. Ośr. przem. związany z wydobyciem i przetwórstwem ropy naftowej oraz ośr. usługowy regionu; rozwinięty przemysł maszyn., miner., drzewny, spoż.; w północno-wschodniej części Gorlic znajduje się dzielnica przem. Glinik Mariampolski; Muzeum Regionalne, zawierające m.in. pamiątki po I. Łukasiewiczu.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Gorlice, rynek, na zdjęciu widoczny ratuszfot. D. Raczko/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia