Główny Urząd Likwidacyjny
 
Encyklopedia PWN
Główny Urząd Likwidacyjny (GUL),
urząd na prawach ministerstwa; powołany 31 I 1919;
w celu oszacowania strat poniesionych przez Polskę w wyniku I wojny świat. i przeprowadzenia szacunków wynikających z udziału ziem pol. w majątku państw zaborczych, uzyskania odszkodowań dla obywateli pol. i państwa oraz zwrotu utraconego mienia, dóbr, dzieł sztuki; X 1920–VII 1924 przy GUL istniała Komisja Rewindykacyjna, która zajmowała się wyszukiwaniem, przejmowaniem i przywożeniem do kraju majątku pol. wywiezionego do Niemiec, Austrii i Węgier; 1927 GUL włączono do Ministerstwa Skarbu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia