Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 
Encyklopedia PWN
Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK),
centralny organ administracji rządowej odpowiedzialny za sprawy geodezji i kartografii w Polsce;
powołany 1945 jako Gł. Urząd Pomiarów Kraju (GUPK); od 1952 pod ob. nazwą; na czele GUGiK stoi Gł. Geodeta Kraju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia