„Głos Ludu Śląskiego”
 
Encyklopedia PWN
„Głos Ludu Śląskiego”,
pismo wyd. 1897–1932, początkowo we Frysztacie, od 1912 w Cieszynie;
najpierw dwutygodnik, od 1900 tygodnik; organ Stronnictwa Radykalno-Nar., 1906–11 PSL na Śląsku, następnie Pol. Zjednoczenia Nar. i PSL Piast; założyciel W. Seidl, redaktor odpowiedzialny — F. Friedl; 1912–16 ukazywał się jako dodatek „Dziennika Cieszyńskiego”; nakład 600 egz. (1908).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia