Girdwoyń Aleksander
 
Encyklopedia PWN
Girdwoyń Aleksander, ur. 1852, Lisajcie (Żmudź), zm. 24 XII 1922,
brat Michała, pomolog;
od 1880 wykładowca w Szkole Ogrodniczej w Warszawie, działacz Tow. Ogrodniczego Warsz.; 1898 zał. wzorowe szkółki, sad produkcyjny, kolekcję odmian drzew owocowych i plantację krzewów jagodowych w w Ołtarzewie k. Warszawy, gdzie wyhodował nowe odmiany jabłoni; zał. też kilkaset sadów na terenie Polski, Litwy, Ukrainy i Rosji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia