Gibraltar. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Gibraltar. Ustrój polityczny.
Gibraltar jest terytorium zamorskim Wielkiej Brytanii. Monarchę brytyjskiego reprezentuje gubernator, który jest też naczelnym dowódcą garnizonu. Obowiązuje konstytucja ogłoszona 1969. Do kompetencji gubernatora należą sprawy stosunków zagranicznych, obrony i bezpieczeństwa wewnętrznego. Gubernator ma do pomocy Radę Gibraltaru (4 podległych mu funkcjonariuszy wojsk. i cywilnych oraz 5 ministrów). W zakresie większości spraw wewnętrznych władza ustawodawcza należy do Izby Zgromadzenia o 4-letniej kadencji (18 członków), a władza wykonawcza — do Rady Ministrów z głównym ministrem (premierem) na czele, mianowanej przez gubernatora. Gubernator może rozwiązać Izbę i wprowadzić rządy bezpośrednie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia