Gibbsa, Krawędź
 
Encyklopedia PWN
Gibbsa, Krawędź, Gibbs Fracture Zone,
tektoniczne pęknięcie strefy rozłamu w północnej części dna O. Atlantyckiego, prostopadłe do osi Grzbietu Śródatlantyckiego, od którego oddziela jego północną część — grzbiet Reykjanes;
południowa granica Basenu Islandzkiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia