„Gazeta Toruńska”
 
Encyklopedia PWN
„Gazeta Toruńska”,
pismo informacyjno-polit., wyd. 1867–1921 w Toruniu;
kontynuacja „Nadwiślanina”, redaktorzy m.in. S. Pieniężny, J. i A. Brejscy; była czołowym pismem pol. na Pomorzu Gdańskim, współpracowali z nią m.in. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, W. Kętrzyński, Z. Celichowski; mutacja — „Gazeta Codzienna” (od 1894) i wiele dodatków, m.in. „Przewodnik Naukowy i Literacki”; początkowo bliska idei pozytywizmu, od okresu Kulturkampfu — katol.; broniła praw nar. ludności pol., represjonowana przez władze pruskie; od 1918 regionalny organ PSL „Piast”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia