„Gazeta Robotnicza”
 
Encyklopedia PWN
„Gazeta Robotnicza”,
tygodnik, wyd. 1891–1901 w Berlinie, później w Katowicach; organ Tow. Socjalistów Pol., 1893–1914 — PPS zaboru pruskiego;
redaktorzy m.in.: I. Daszyński, S. Grabski, J. Biniszkiewicz, S. Przybyszewski (1892–93), E. Golde-Strożecka; 1919 wznowiona i wyd. do 1939, organ okręgowego kom. PPS Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, redaktorzy m.in. J. Burek i Z. Motyka; 1945–48 organ wojew. kom. PPS w Katowicach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia