Galvani Luigi, rysunek pokazujący doświadczenie
 
Galvani Luigi, rysunek pokazujący doświadczenie z żabimi udkami w laboratorium Galvaniego
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia