Galicyjskie Towarzystwo Gospodarskie
 
Encyklopedia PWN
Galicyjskie Towarzystwo Gospodarskie,
stowarzyszenie propagujące nowoczesne metody gospodarstwa wiejskiego; założone we Lwowie 1845 (statut zatwierdzony już 1829), (od 1919 pod nazwą Towarzystwo Gospodarskie Wschodniej Małopolski), działało do 1939;
zrzeszało ziemian, od schyłku XIX w. — także zamożnych chłopów Galicji Wschodniej; w Galicji Zachodniej działało 1844–1939 pokrewne Krakowskie Towarzystwo Rolnicze; Galicyjskie Towarzystwo Gospodarskie propagowało nowoczesne metody gospodarowania (m.in. przez wykłady, kursy, stacje zarodowe, pisma fachowe); 1875–99 prezesem był książę A. Sapieha.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia