Fundacja Promocja Twórczości Poznawczej Stowarzyszenia Autorów Dzieł Naukowych
 
Encyklopedia PWN
Fundacja Promocja Twórczości Poznawczej Stowarzyszenia Autorów Dzieł Naukowych,
społ. fundacja, zał. 1989 przez czł. Stow. Autorów Dzieł Nauk., z siedzibą w Warszawie;
majątek Fundacji pochodzi ze składek i wpłat instytucji i prywatnych osób; podstawowe zadania statutowe: stwarzanie warunków sprzyjających twórczości nauk., wspomaganie pisarstwa nauk., zwłaszcza przez udzielanie pomocy materialnej twórcom dzieł nauk. w postaci stypendiów i nagród; publikuje biuletyn „Nauka a społeczeństwo”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia