Frombork
 
Encyklopedia PWN
Frombork,
miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, na pograniczu Wybrzeża Staropruskiego i Wysoczyzny Elbląskiej, nad Zalewem Wiślanym.
Ludność miasta: ogółem — 2,3 tys. mieszkańców (2019)
Gęstość zaludnienia: 291,5 os/km2 (2019)
Powierzchnia: 8 km2
Współrzędne geograficzne: długość geograficzna: 19°41′E, szerokość geograficzna: 54°22′N
Prawa miejskie: nadanie praw — 1278
Oficjalne strony WWW: www.frombork.pl
mały port rybacki; spółdzielnia rybołówstwa mor.; duże gospodarstwa rolne; ośr. turyst. i sport. (żeglarstwo, bojery); przystań żeglugi pasażerskiej; Muzeum M. Kopernika.
Historia. W 1278–1945 siedziba diecezji warmińskiej (po zniszczeniu Braniewa przez Prusów); 1278 zbudowano warownię katedralną, obok osada rybacko-rzemieślnicza; miasto 1278–1945 i od 1959; od 1320 własność kapituły; od 1466 w Polsce (Prusy Król.); od XV w. port; we Fromborku pracował (1510–16 i 1522–43) i zmarł M. Kopernik; od 1772 w zaborze pruskim; w czasie II wojny światowej zniszczony w ok. 70%; od 1945 w Polsce, odbudowany.
Zabytki. Zespół katedralny, otoczony obwarowaniami — got. katedra (XIV w.) z późnobarok. kaplicą bpa K. Szembeka (1732–35), poliptyk z 1504, ołtarze z XVII w., nagrobki, epitafia z poł. XIV–XVIII w.; pałac biskupów warmińskich (ok. 1530, przebudowa 1727), częściowo rekonstruowany; kanonie z 2. poł. XV–XVIII w. (przebudowane); obwarowania wzgórza katedralnego z wieżami i bramami (2. poł. XIV–1. poł. XVI w.), częściowo rekonstruowane, m.in. got. wieża (2. poł. XIV w.), rozbudowane, z pracownią i mieszkaniem Kopernika.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Frombork, zabytkowy zespół katedralny fot. M. Kowalewski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia