Friulowie
 
Encyklopedia PWN
Friulowie,
romańska grupa etniczna w północno-wschodnich Włoszech, zamieszkująca prowincje Udine, Pordenone i część Gorycji w autonomicznym regionie Friuli-Wenecja Julijska, częściowo także w prowincji Wenecja (region Wenecja Euganejska);
ponad 600 tys. (1990); tworzą największą z grup Retoromanów, mówią pięcioma dialektami friulskimi języka retoromańskiego, używanymi obok języka włoskiego; w etnogenezie F. uczestniczyło wiele grup etnicznych, zwłaszcza Retowie i Celtowie, od VI w. Germanie, romanizowani od II w. p.n.e.; początki kształtowania się etnicznej tożsamości w XI w., kiedy powstało niezależne księstwo Friuli, od XV w. pod władzą Wenecji (italianizacja), od 1805 Austrii, w zjednoczonych Włoszech od 1866; w XX w. odrodzenie etniczne, budowane początkowo na wspólnocie językowej, a od lat 80. także narodowej; tradycyjnymi i do dziś ważnymi zajęciami F. są: na nizinach — uprawa ziemi i uprawa winorośli, w Alpach — hodowla bydła i pasterstwo.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia