Formacje Bojowo-Milicyjne Polskich Socjalistów
 
Encyklopedia PWN
Formacje Bojowo-Milicyjne Polskich Socjalistów (FBM PS),
konspiracyjna organizacja wojsk. Polskich Socjalistów (PS), utworzona 1941;
dow. L. Raabe („Marek”), zast. i jednocześnie komendant Warszawy J. Mulak („Franciszek”); FBM PS działały w środkowej i południowo-wschodniej części kraju, współpracowały z ZWZ-AK, Kierownictwem Walki Cyw. (Raabe był czł. Komisji Gł. Walki Cyw.) oraz ŻOB; prowadziły gł. dywersję i sabotaż przem. (współpracowały z Wydziałem Sabotażu PS i Związkiem Odwetu ZWZ-AK), m.in. 19 V 1942 dokonały zamachu na kasyno gry w Warszawie; organ prasowy: Żołnierz Rewolucjonista (od 1942); III 1943, po wykluczeniu Raabego z PS, w organizacji doszło do rozłamu na Socjalist. Organizację Bojową (grupa Raabego) i Milicję Lud. PS.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia