Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie
 
Encyklopedia PWN
Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie,
organizacja społeczna, utworzona I 1992;
celem Federacji jest stworzenie płaszczyzny współdziałania oraz reprezentowanie interesów polskich mniejszości narodowych wobec władz państwowych; zrzesza m.in. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Związek Polaków na Ukrainie, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Polaków na Ukrainie, Związek Polaków Podola, Czerniowieckie Towarzystwo Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza, Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo Ziemi Wołyńskiej, Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im. J. Słowackiego w Krzemieńcu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia