Fahrenheit Gabriel Daniel
 
Encyklopedia PWN
Fahrenheit
[fạ:rənhait]
Gabriel Daniel Wymowa, ur. 24 V 1686, Gdańsk, zm. 16 IX 1736, Haga,
fizyk;
od ok. 1709 w Holandii; od 1724 czł. Tow. Król. w Londynie; zajmował się wyrabianiem termometrów; pierwszy zastosował rtęć jako ciało termometryczne; 1725 zaproponował 212-stopniową skalę temperatury (0°F — najniższa temp. zimy 1709 w Gdańsku, 212°F — temperatura wrzenia wody), zw. skalą Fahrenheita; 1721 opisał zjawisko przechłodzenia wody; stwierdził zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia