Europejski Fundusz Ukierunkowania i Gwarancji dla Rolnictwa
 
Encyklopedia PWN
Europejski Fundusz Ukierunkowania i Gwarancji dla Rolnictwa, fr. Fonds Européenne d’Orientation et de Garantie Agricole (FEOGA), ang. The European Agricultural Guidance and Gurantee Fund (EAGGF),
jeden z funduszy EWG (ob. Wspólnoty Eur.), utworzony 1962, uczestniczy w finansowaniu jej wspólnej polityki rolnej;
podzielony na: Sekcję Ukierunkowania (od 1988 włączona do funduszy strukturalnych) i Sekcję Gwarancji. Celem Sekcji Ukierunkowania jest finansowanie przemian strukturalnych w rolnictwie Wspólnoty Eur., tj. gł. modernizacji gospodarstw rolnych oraz rozwoju infrastruktury handlu i zbytu na wsi; natomiast Sekcja Gwarancji finansuje wydatki związane z działalnością interwencyjną na rynku rolnym Wspólnoty, gł. skup i magazynowanie płodów rolnych, dopłaty do eksportu, a od 1993 także wydatki związane z reformą polityki rolnej; 1998 na wydatki Funduszu przeznaczono 42,7 mld ECU (ok. 56% wydatków budżetu UE); 2000–06 wydatki mają wynieść rocznie średnio ok. 40,5 mld euro, z czego ok. 90% przypadnie Sekcji Gwarancji. Dla krajów kandydujących do UE nie przewiduje się wypłat FEOGA; niewielkich środków dostarczy im fundusz SAPARD.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia