Elmet
 
Encyklopedia PWN
Elmet,
wczesnośredniow. królestwo celtyckich Brytów; leżało na zachód od ujścia rz. Humber po Góry Pennińskie (głównie obszar ob. West Yorkshire w Anglii);
powstało w V lub VI w.; stosunkowo długo nie zostało objęte ekspansją anglosaską i na pocz. VII w. oddzielało północne królestwa Anglosasów od pozostałych zajętych przez nich ziem; ok. 616 ostatni znany król E., Ceretic, został odsunięty od władzy przez Edwina (króla Nortumbrii); przed końcem VII w. E. został na stałe wchłonięty przez Nortumbrię.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia