Einsteina–Smoluchowskiego relacja
 
Encyklopedia PWN
Einsteina–Smoluchowskiego relacja,
związek łączący makroskopowy współczynnik samodyfuzji D cząsteczek (dyfuzja), podlegających ruchom Browna, z wielkościami charakteryzującymi mikroskopowy ruch tych cząsteczek;
wyraża się wzorem: D = 〈(ΔX)2〉/2Δt, gdzie wyrażenie 〈(ΔX)2〉 oznacza średni kwadrat zmiany (fluktuacji) współrzędnej X w krótkim czasie Δt; r.E.–S. określa związek między ruchliwością μ wybranej cząsteczki a jej współczynnikiem samodyfuzji D = kB, gdzie T — temperatura bezwzględna, kB — stała Boltzmanna; r.E.–S. uzasadnia związek między makroskopowym współczynnikiem tłumienia γ (zależnym wprost proporcjonalnie od lepkości ośrodka), a średnim kwadratem fluktuacji: 〈(ΔX)2〉/Δt = 2kBT/, m — masa cząsteczki. Powyższa relacja jest przykładem jednego z najogólniejszych i najgłębszych twierdzeń nierównowagowej fizyki statyst., a mianowicie twierdzenia o fluktuacji i dysypacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia