Edwardsa zespół
 
Encyklopedia PWN
Edwardsa zespół,
wada rozwojowa, trisomia chromosomu 18;
objawy: m.in. upośledzenie umysłowe, małogłowie, niedorozwój żuchwy, wady układu krążenia, oddechowego, pokarmowego; tylko ok. 10% dzieci z z.E. przeżywa pierwszy rok życia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia