Dżudda
 
Encyklopedia PWN
Dżudda, Dżidda, Juddah, Jiddah,
m. w zachodniej części Arabii Saudyjskiej, w prow. Mekka, nad M. Czerwonym.
gł. ośrodek adm., przem., handl. i kult. kraju; rafineria ropy naftowej, walcownia żelaza, huta aluminium, stocznia, poza tym fabryki: artykułów chem., wełn., skórz., mebli i in.; duża odsalarnia wody mor.; gł. port handl. kraju nad M. Czerwonym (m.in. port naftowy, kontenerowy), ważny port pasażerski (gł. punkt tranzytowy pielgrzymek do Mekki) oraz rybacki; rzemiosło; połączenie autostradą z Mekką oraz Rijadem; międzynar. port lotn.; uniw. (zał. 1967); siedziby placówek dyplomatycznych; muzeum; arabska cytadela z X w.; bogato zdobione zabytkowe domy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia