Dwójłomność
 
Dwójłomność.
Bieg promieni świetlnych od przedmiotu P przez płytkę płasko-równoległą z materiału optycznie izotropowego Pi (a) i materiału optycznie anizotropowego Pa (b) do oka obserwatora O; P' — obraz przedmiotu, P'zw — obraz, który tworzą promienie zwyczajne (zw), P'ndzw — obraz, który tworzą promienie nadzwyczajne (ndzw)
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia