Drzewiczka
 
Encyklopedia PWN
Drzewiczka, Drzewica, Drzewnia,
rzeka, prawy dopływ Pilicy;
Położenie w państwie: Polska
Dopływ rzeki: prawy dopływ rzeki: Pilica
Długość: 81,3 km
Powierzchnia dorzecza: 1,1 tys. km2
Przepływ średni: 5,78 m3/s (w dolnym biegu)
Główne rzeki zasilające: Młynkowska, Węglanka, Brzuśnia
Główne miejscowości: Opoczno, Drzewica
płynie przez Wzgórza Opoczyńskie, Równinę Radomską i Dolinę Białobrzeską, w województwach mazowieckim, świętokrzyskim i łódzkim; długość 81 km, powierzchnia dorzecza 1083 km2; źródła na obszarze Garbu Gielniowskiego; uchodzi w pobliżu Nowego Miasta nad Pilicą; średni przepływ powyżej ujścia 6,0 m3/s; maksymalna rozpiętość wahań stanów wody 2,5 m; nad Drzewiczką leżą miasta: Opoczno, Drzewica.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia