Dobrzyńskie, Pojezierze
 
Encyklopedia PWN
Dobrzyńskie, Pojezierze,
południowa część Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, na północ od Kotliny Płockiej i na południowy wschód od Doliny Drwęcy;
wys. 100–150 m, maks. 161 m; różnorodne formy glacjalne zlodowacenia Wisły: wzgórza morenowe i kemy, równoległe wały drumlinowe (k. Zbójna) i ozy; wiele małych jezior (największe Żalskie i Ostrowite); rozległe kompleksy agrocenoz; przy ujściu Skrwy — Brudzeński Park Krajobrazowy; kraina roln., niezbyt gęsto zaludniona; gł. m.: Rypin, Lipno.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia