Dniepr
 
Encyklopedia PWN
Dniepr, Dnipro, do 1796 i 1802–1926 Jekaterynosław, 1796–1802 Noworosyjsk, 1926–2016 Dniepropetrowsk,
m. obwodowe we wschodniej części Ukrainy, nad dolnym Dnieprem.
Założony 1776; miasto od 1783; rozwój po wybudowaniu 1884 linii kol. Donbas–Krzywy Róg; nazwany Dniepropetrowskiem na cześć kierującego strajkami w czasie rewolucji 1905–07 robotnika G. Pietrowskiego; 1941–43 okupowany przez wojska niemieckie. Jeden z gł. ośr. przem. i kult.-nauk. Ukrainy; hutnictwo żelaza, przemysł metal. (produkcja rur), maszyn., elektrotechniczny, chem., spoż., obuwniczy, drzewny; duża elektrownia cieplna; węzeł kol., port lotn.; port rzeczny; 9 szkół wyższych (w tym uniw. zał. 1918); 3 muzea; pałac G. Potiomkina (1787–89); fabryka sukna (koniec XVIII w.); sobór Przemienienia Pańskiego (1830–35), liczne budowle z końca XIX i pocz. XX w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia