Dembowski Jan Bohdan
 
Encyklopedia PWN
Dembowski Jan Bohdan, ur. 26 XII 1889, Petersburg, zm. 22 IX 1963, Warszawa,
biolog, etolog, działacz społeczny i polityk;
1934–39 profesor Zakładu Biologii uniw. w Wilnie; 1944–47 attaché nauk. przy ambasadzie pol. w Moskwie; 1947–60 dyr. zorganizowanego po wojnie na nowo w Łodzi Inst. Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (od 1954 w Warszawie), profesor Uniw. Łódzkiego, 1952–60 — Uniwersytetu Warszawskiego; od 1952 czł. PAN i Akad. Nauk ZSRR; jeden z organizatorów I Kongresu Nauki Pol. (1951), 1952–57 pierwszy prezes nowo powstałej PAN; 1952–57 marszałek sejmu, wiceprzewodniczący Rady Państwa; 1949 i 1955 otrzymał nagrodę państw. I stopnia; prace z zoologii doświadczalnej i psychologii zwierząt; książki popularnonauk.: Historia naturalna jednego pierwotniaka (1924), Darwin (1936), Psychologia zwierząt (1946).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia