Debussy Claude Achille
 
Encyklopedia PWN
Debussy
[debüsị]
Claude Achille Wymowa, ur. 22 VIII 1862, Saint-Germain-en-Laye, zm. 25 III 1918, Paryż,
kompozytor francuski.
Kalendarium
Urodził się 22 VIII 1862 w Saint-Germain-en-Laye. W 1873–84 studiował w konserwatorium w Paryżu (m.in. u A. Lavignaca, A. Marmontela, É. Duranda i E. Guirauda), zdobywając 1884 Premier Grand Prix de Rome za kantatę L’Enfant prodigue. W 1881 i 1882 spędził wakacje w Rosji u N. Meck, która wspomagała też P. Czajkowskiego; 1885–87 przebywał w Rzymie; 1888 i 1889 jeździł do Bayreuth, aby zapoznać się z operami R. Wagnera. Niemałą rolę w formowaniu się estetyki Debussy’ego odegrały ówczesne prądy w malarstwie (J. Whistler, prerafaelici, impresjoniści, nabiści), poezja angielska (A.Ch. Swinburne, J. Keats, E.A. Poe), a zwłaszcza środowisko symbolistów, w którym się obracał 1887–1902 (S. Mallarmé, M. Maeterlinck, P. Valéry, P. Claudel, A. Gide, M. Proust). Jego dzieła z trudem zdobywały uznanie, a rozgłos poza Francją przyniosły mu dopiero zagraniczne premiery Peleasa i Melizandy (1907–09). W 1908–14 podróżował z koncertami po Europie (Londyn, Wiedeń, Budapeszt, Turyn, Moskwa, Petersburg, Rzym, Amsterdam, Haga, Bruksela). Mimo iż nie skończył szkoły ogólnokształcącej, zdobył własnym wysiłkiem znaczną kulturę artystyczną; odznaczał się wybitną inteligencją, dowcipem i talentem literackim, o czym świadczą jego felietony muzyczne, zamieszczane w „Revue Blanche” (1901), „Gil Blas” (1903) i „Revue S. I. M.” (1912–14), wydanie pośmiertnie w wyborze Monsieur Croche (1922, tłumaczenie polskie 1961), jak również obfita korespondencja, częściowo tylko opublikowana. Debussy zmarł 25 III 1918 w Paryżu.
Nowatorska muzyka Debussy’ego
Twórczość Debussy’ego otworzyła nową kartę w historii muzyki. Stosowane do niedawna wobec niej określenie „impresjonizm” jest o tyle błędne, że odnosi się tylko do jednego z jej aspektów. Kryją się w niej, w postaci rozwiniętej lub zalążkowej, niemal wszystkie tendencje muzyki XX w.: impresjonizm (Estampes, Images, Les Nocturnes), syntetyzm (Morze, preludia), fowizm (Męczeństwo św. Sebastiana 1911), ekspresjonizm (Peleas i Melizanda, niedokończony „dramat trwogi” Zagłada domu Usherów), folkloryzm (Iberia), neoklasycyzm (3 Ballades de François Villon, sonaty). Nie mniej jednostronne było ujmowanie innowacji harmonicznych Debussy’ego z punktu widzenia harmoniki funkcyjnej i w oderwaniu od faktury instrumentalnej. Prowadziło to do wyolbrzymiania destrukcyjnej roli muzyki Debussy’ego i niedostrzegania w niej czynników konstruktywnych, rzutujących na przyszły rozwój muzyki. Posługując się swobodnie skalą pentatoniczną i całotonową, akordami septymowymi i nonowymi, szeregami równoległych kwint i kwart czy akordów paralelnych, skomplikowanymi strukturami rytmicznymi i polirytmią niezależną od kontrapunktu linii melodycznych, Debussy nie tyle rozsadzał system harmoniki klasycznej i zrywał z jego konwencjami, ile zaczął w całkowicie nowy sposób kształtować materiał dźwiękowy. Wyzwolił muzykę z form klasycznych i stworzył nowe, porzucił tonalność znacznie wcześniej niż A. Schönberg, zrewolucjonizował technikę orkiestralną (począwszy od Popołudnia fauna) i pianistyczną. Przenosząc główny akcent z jakości harmonicznych na jakości brzmieniowe (zdumiewającym przykładem gry barw i intensywności dźwięków jest muzyka do baletu Jeux), odkrył nowe środki ekspresji i możliwość przeobrażenia całej struktury dźwiękowej dzieła muzycznego. Rozwój muzyki ostatnich kilku dziesięcioleci pozwolił lepiej ocenić właściwe znaczenie twórczości Debussy’ego i jej nowatorskich sugestii.
Ważniejsze utwory
Ważniejsze utwory: orkiestrowe (Popołudnie fauna 1894, Les Nocturnes 1899, Morze 1905, Images: Gigues, Iberia, Korowody wiosenne 1906–12), kameralne (Kwartet smyczkowy 1893, 3 sonaty: na wiolonczelę i fortepian 1915, na flet, altówkę i harfę 1915, na skrzypce i fortepian 1917), fortepianowe (Suite bergamasque 1905, suita Pour le piano 1901, 3 Estampes 1903, 2 serie Obrazów 1905–07, Kącik dziecięcy 1908, 24 Préludes 1913, 12 Études 1915), pieśni (3 Chansons de Bilitis 1897, 5 Poemes de Baudelaire 1889, 2 cykle Fetes galantes 1892 i 1904, do tekstu P. Verlaine’a, 3 Poemes de Mallarmé 1913), dramat liryczny Peleas i Melizanda (Paryż 1902, wg M. Maeterlincka), misterium Męczeństwo św. Sebastiana (Paryż 1911, wg G. d’Annunzia), balet Jeux (wystawienie 1913).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Debussy Claude Achille, Préludes fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
2. C. Debussy Preludium „Dźwięki i wonie krążą w wieczornym powietrzu” rys. J. Charubin, J. Nizinski
11. C. Debussy Preludium „Sztuczne ognie” rys. J. Charubin, J. Nizinski
Niżyński Wacław w balecie Popołudnie fauna, muzyka C. Debussy, choreografia W. Niżyński, 1912fot. J. Multarzyński/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
2. C. Debussy Pagody (z cyklu Estampes) rys. J. Charubin, J. Niziński
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia