Danaowie
 
Encyklopedia PWN
Danaowie,
nazwa ogółu Greków funkcjonująca w poematach Homera obok Achajów i Argiwów;
wg tradycji lit. ród argiwski wywodzący się od Danaid; określenie mieszkańców Argos; ich król, Agamemnon, był pod Troją nacz. wodzem wojsk gr., stąd w Iliadzie Danaami nazywano wszystkich Greków. „Dar Danaów” trojański koń, dar ofiarowany w złej intencji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia