Cząsteczka
 
Cząsteczka.
Energia potencjalna E jako funkcja odległości międzyatomowej rAB. Zaznaczone są kwantowane poziomy energii oscylacyjnej; ΔE jest energią dysocjacji, a E0 oznacza tzw. zerowy, najniższy poziom energii oscylacyjnej
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia