Czarnogóra
 
Czarnogóra
I tysiąclecie p.n.e.
plemiona iliryjskie
II w. n.e.
podbój rzymski
VII w.
napływ Słowian
X–XII w.
księstwo Zeta
koniec XII w.–1360
panowanie serbskie
ok. 1360–1498
ponowna niezależność Zety
1498–1499
podbój turecki
XVII–XIX w.
klasztor w Cetyni ośrodkiem oporu
1878–1918
niepodległe królestwo Czarnogóry
1918–1929
Królestwo SHS
1929–1941
Królestwo Jugosławii
1941–1945
okupacja faszystowska
1945–1992
republika związkowa Jugosławii
1992–2003
Federacyjna Republika Jugosławii
2003–2006
Serbia i Czarnogóra
3 VI 2006
proklamacja niepodległości
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia